Studijní slovníky Centra Blízkovýchodních Studií

Společný výzkum akademických pracovníků a studentů se soustředí na rozvíjení podoby arabsko-českého, česko-arabského a hebrejsko-českého, česko-hebrejského on-line slovníku. Studenti mají možnost průběžně využívat modul určený ke zkoušení slovíček, volné vyhledávání ve slovníku je pak zpřístupněno široké veřejnosti. Dostupná je také zvuková verze umožňující náslech vybraných slov. Tento záznam je pořizován ve spolupráci s rodilými mluvčími. Obě verze zároveň umožňují prohlížení vybraných vokalizovaných výukových textů. Studijní slovníček představuje jádro budoucí tvorby e-learningových kurzů.